دنیای وب

خدا وداس است

معلمان ، مادران و دوستان گرامی من! در ادامه روایت قبلی داستان ، ما دائماً مراقبه کرده ایم که هدف نهایی از سفر این روح که صلح را تضمین می کند و از بدو تولد پس از تولد ادامه می یابد ، رسیدن به خدا ، مقر صلح است. فقط در قالب انسان می توان این خواسته را برآورده کرد. بنابراین ، خالق Shastras و Rishis دستیابی به خدا را “هدف برتر” یا پارام پوروشارث انسان دانست.

سخنرانی در فصل اول با تأمل در مورد خدا آغاز شد ، گویی که اشاره به این واقعیت داشت. اما برابری فضایل و منافع باعث ایجاد دوستی می شود. طبق این اصل برای رسیدن به این موجود خداپسندانه ، انسان باید جسم ، روان و روح خود را قوی و پاک کند. برای رسیدن به عشق به خداوند متعال ، شخص باید عاشق خود شخصی باشد که برای آن خدا ، یعنی خانواده ، همسایگان ، جامعه ، ملت ، مردم و حتی هر موجودی دوست داشته شده است. از فصل دوم تا فصل هشتم اشرم دارما ، Panch Maha Yajna فقط محدودیت ها و قوانین برای این منظور ذکر شده و اجرا شده است. اکنون ما به طور خلاصه در مورد خدا و وداها ، کتاب دانش خدای جاویدان ، مطابق با فصل هفتم Satyarth Prakash ، بحث خواهیم کرد.

خدا را دریابید

دوستان و مادران من! همانطور که همه ما می دانیم ، خورشید در شرق طلوع می کند و هر روز در غرب غروب می کند. روز به شب می آید و بالعکس به عنوان یک قاعده. درخت انبه سیب نمی دهد و درخت سیب انبه نمی دهد. شخصی نه از اسب به دنیا می آورد و نه اسب از انسان. آنچه متولد می شود قطعاً می میرد. اختلاف در عقل ، توانایی ، لذتها و دردهای دنیوی در موجودات وجود دارد. خلقت شگفت انگیز طبیعت ، تداوم قوانین جهانی ، زینت و ساختار حیرت انگیز بدن ، عدم توانایی ادراک انسان در درک اسرار ، جزئیات معدنچیان ، عجیب بودن ، بی ثباتی جهان ، وابستگی به انسان ، کمبود دانش شواهد این امر است. که باید در پشت این جهان نیرویی عالی ، دانا ، قادر مطلق ، نامحسوس و فعال وجود داشته باشد.

یک شخص محترم! می بینیم که پایه ها برای ساخت قایق یا کشتی چارچوب خورده اند ، اما فقط طبق قوانین قایق نمی تواند کار کند ، مگر اینکه نیروی متحرکی برای فعال سازی یا حرکت آن وجود داشته باشد. مانند قوانین ، رفتار قوانین این جهان نمی تواند به طور خودکار عمل کند ، مگر اینکه و تا زمانی که نیرویی فعال بر اساس قوانین عمل کند. ما این قدرت نامحسوس ، همه چیز دان ، همه جا و فعال خدا را می نامیم.

برادران! خداوند بر تمام جهان هستی حاکم است. در حالی که بدون حاکم در کوچکترین ملت نمی توان یک قانون و نظم را حفظ کرد ، چگونه می توان یک قانون و نظم را در کشوری به بزرگی جهان بدون برخی قوانین عالی حفظ کرد؟ بنابراین حکومت این جهان منوط به کنترل روح عالی است و ما تابع آن هستیم.

خوشبختانه برای اطلاعات بیشتر به اینجا مراجعه کنید – آقای هریش مهتا {BOB}

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا