چگونه از مدت زمان روشن بودن کامپیوتر خبردار شویم؟

آرایه

آرایه

آرایه


آرایه

آرایه

 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه

چگونه از مدت زمان روشن بودن کامپیوتر خبردار شویم؟

آرایه


آرایه

آرایه

 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه

آرایه

 • آرایه
 • آرایه

آرایه

 • آرایه
 • آرایه

چگونه از مدت زمان روشن بودن کامپیوتر خبردار شویم؟

آرایه


آرایه

آرایه

آرایه

 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
wmic path Win32_OperatingSystem get LastBootUpTime

آرایه

آرایه

 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه

آرایه

آرایه

آرایه

systeminfo | find "System Boot Time"

آرایه

آرایه

آرایه

آرایه

 • آرایه
 • آرایه
 • آرایه

(get-date) - (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

آرایه

آرایه


آرایه

آرایه آرایه

نمایش بیشتر

مشاور سئو و طراحی سایت

سلام امید دندان نما هستم مشاور بازاریابی و متخصص طراحی سایت و سئو که در سال 81 وارد دنیای برنامه نویسی شدم و از سال 1386 وارد دنیای بازاریابی و مدرک لیسانس ارتباطات از روی علاقه رفتم گرفتم

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا