اسامی شرکت های خودرو

  • صنعت و تجارتاسامی شرکت های خودرو

    سرمایه گذاری در صنعت خودرو سازی ایران

    ایران در صنعت خودروسازی از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است و زیرساخت‌های لازم در شرکت‌های خودروساز فعال در ایران وجود دارد. صنعت خودرو ایران با ۶۰ سال قدمت، به‌عنوان لکوموتیو صنعت کشور، یکی از موثرترین بخش‌ها در حرکت به سمت توسعه اقتصادی و از جمله بخش‌های زیربنایی اقتصاد کشور است که فرآیند توسعه را تحت‌تاثیر قرار داده و از عوامل مهم توسعه اقتصادی است و باتوجه به گستردگی صنایع خودروسازی ایران، این صنعت از حیث اثرگذاری بر توسعه کسب‌وکارهای مختلف، افزایش فرصت‌های شغلی و ایجاد اشتغال پایدار، توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش رفاه اجتماعی نقشی بی‌بدیل دارد. ارتباط بین این صنعت با بخش‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی این باور را تقویت می‌کند که در ایران، خودروسازی و صنایع مرتبط با آن، موتور محرک صنعت کشور هستند و از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت به‌شمار می‌روند. بهبود نقش صنعت خودرو کشور در رشد اقتصادی در گرو اجرایی کردن ۵ راهبرد است: ایجاد پایگاه تولید خودرو با علامت تجاری داخلی، تاکید بر صادرات خودرو، ایجاد پایگاه تولید قطعات با علامت تجاری داخلی با تاکید بر مزیت‌های داخلی، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی برای توسعه صادرات و راه‌اندازی مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو در منطقه. اجرای این اقدامات در توسعه صنعت خودرو، …

دکمه بازگشت به بالا