بازرگانیبرترین های کسب و کار

ساختار و اجزا و انواع قسمت ها مونتاژ پمپ سانترفیوژی

ساختار پمپ سانتریفیوژ به صورت زیر می باشد :

پمپ سانتریفیوژ دارای یک پروانه و محفظه پیچ دار است. پروانه پمپ روی یک شفت قرار دارد.شفت توسط یک یاتاقان نگه داشته می‌شود.یاتاقان نیز درون محفظه یاتاقان قرار گرفته است.

در این لینک پمپ‌ها یک الکتروموتوریا  توربین بخار و یا یک موتور احتراقی درون‌سوز محرک اولیه هستند که توان گشتاور را توسط کوپلینگ به پمپ منتقل می کنند.در اثر چرخش پروانه سیال درون آن شتاب می گیرد و جابه جا می شود.

اگر پمپ درست و اصولی طراحی و راه‌ اندازی شود مقدارسیال بیشتری جهت اینکه جای سیال قبلی را بگیرد به درون پمپ کشیده می‌شودبه همین دلیل پروانه انرژی جنبشی را توسط عمل مکانیکی به سیال منتقل می کند. انرژی جنبشی توسط محفظه حلزونی شکل به انرژی فشار تبدیل می شود.

فشار سیال در داخل محفظه پمپ باید حفظ ‌گردد، که این کار توسط یک چیدمان مناسب سیل مکانیکی (mehanical seal) صورت می‌گیرد. سیل مکانیکی در داخل محفظه سیل نصب می‌ شود.

احتمال | تبدیل

انواع پمپ های سانتریفیوژ

انواع پمپ سانتریفیوژ را می‌توان به شیوه‌های گوناگون زیر طبقه ‌بندی کرد که به آنها پمپ دبی بالا گفته میشود و از کلیک رو این لینک میتوانید انواع آنها مشاهده نمایید:

بر اساس جهت محور پمپ

جهت محور پمپ می‌تواند افقی یا عمودی باشد. به ‌بیان دیگر محور دوران نشان می دهد که پمپ عمودی است و یا افقی.به طور معمول پمپ های سانتریفیوژ یک مرحله ای، دو مرحله ای و یا چند مرحله ای که بیشتر از دو مرحله اند تقسیم می شوند.

بر اساس جهت قرارگیری فلنج مکش

در این نوع از پمپ سانتریفیوژ بر اساس جهت فلنج مکش پمپ است که افقی یا از ته مکش کننده وعمودی یا از بالا مکش کننده می گویند.

بر اساس برش محفظه

به دو صورت قائم به محور شفت یا در جهت شعاعی و در موازات محور شفت می باشد. در این روش بر طبق جدا شدن بدنه طبقه بندی می شوند .

بر اساس نحوه جا گیری یاتاقان‌

این تقسیم بندی به محل یاتاقان‌هایی است که روتور را نگه می‌دارند.وقتی که روتور به صورتی به وسیله یاتاقان حمایت شود که به طور یک‌ پایه عمل کند به آنها پمپ های روتور معلق می‌ گویند و چنانچه پروانه‌ها بر روی روتور به وسیله یاتاقان‌ حفظ و حمایت شوند و در همان سمت قرار دارند پمپ را یاتاقان در وسط می ‌گویند.

بر اساس نحوه قرار گرفتن روی پایه

این نوع به روش و نحوه قرارگیری پمپ بر روی پایه است و پمپ احتمال دارد که در مرکز شاسی و یا بر روی یک قالب چهار پایه ای قرار گرفته باشد.

تقسیم بر اساس اتصال شفت

در این نوع از پمپ های سانتریفیوژ شفت بلند است و پروانه آن در یک طرف انتهایی پمپ قرار دارد و ویژگی های آن نزدیک نداشتن کوپلینگ بین پمپ و موتور است.

فلنج های مکش و تخلیه در پمپ های عمودی یک تکه می تواند بین خطوط لوله و در طول یک محور قرار بگیرد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا