شکایت از کارفرما بابت حقوق چگونه است؟

صاحبان مشاغل موظف هستند تمامی حقوق مربوط به افرادی که تحت نظر آنان مشغول به کارند را پرداخته و از تضییع حقوق آنان خودداری نمایند. به افرادی حقیقی که با عنوان کارگر به درخواست یا دستور و تحت نظارت و سرپرستی صاحبان شغل یا عبارتی دیگر کارفرما که ممکن است فرد حقیقی و یا حقوقی باشد؛ مشغول به کارند و تکالیفی را برعهده می گیرند، حق و حقوقی تعلق می گیرد که بایستی به طور تمام و کمال توسط کارفرما پرداخت شود. این تکالیف و حقوق بنابه قانون کار مشخص شده و کارگران و کارفرمایان بایستی به اصول این قانون پایبند باشند و چنانچه کارفرما از پرداخت حقوق و مزایای کارگر سرباز زند و یا مرتکب قصوری در پرداخت گردد، کارگر می تواند علیه کارفرما شکایت نموده و حق و حقوق خود را دریافت نماید. ساکن اصفهان هستی و دنبال یک وکیل خوب می گردی؟ به سایت بهترین وکیل خانم دراصفهان مراجعه کنید.

برای شکایت از کارفرما کجا برم | رم

در واقع رابطه بین کارگر و کارفرما تعامل بین نیروی انسانی و تعهدات و حقوق است. کارفرما در قبال سرمایه یا ابزاری که در اختیار کارگر قرار می دهد و از وی خدمت یا تولید دریافت می کند، موظف به پرداخت حق الزحمه یا دستمزد، پاداش و مزایایی از جمله بن خرید کالا است که تعدی کارفرما از انجام این وظایف، پیگرد قانونی از جانب کارگر خواهد داشت. لازم به ذکر است تفاوتی میان کارگر ساده ساختمانی، کارگر سازمان های دولتی و کارکنان شرکت ها وجود ندارد و تمام افرادی که به قصد دریافت دستمزد برای دیگران کار می ‌کنند، کارگر محسوب می شوند و مشمول قانون کار می گردند. برای پیدا کردن بهترین وکیل اصفهان همراه ما باشید.

مواردی که کارگر می تواند از کارفرما شکایت کند:

 • عدم عقد قرارداد کارفرما با کارگر
 • عدم پرداخت حقوق معوقه کارگر
 • بیمه نکردن کارگر
 • اختصاص مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگر
 • اخراج غیرقانونی
 • کاهش حقوق پرداختی
 • مطالبه کار بیش از حد معمول از کارگر
 • مطالبه کار از کارگر در روزهای تعطیل

عدم عقد قرارداد کارفرما با کارگر

به گفته مستروکیل، در ابتدا برای انجام کار موقت یا دائم بایستی قراردادی کتبی یا شفاهی بین کارگر و کارفرما منعقد شود و عدم عقد قرارداد توسط کارفرما در تضاد با قانون کار بوده و به موجب آن کارگر می تواند علیه کارفرما شکایت نماید. ضروری است بدانیم که رعایت تعدادی اصول و قواعد در عقد قرارداد الزامی است و طرفین پس از انعقاد قرارداد، مکلف به اجرا و رعایت آن هستند و هرگونه انحراف از اصول قرارداد می تواند منجر به پیگیری قانونی از جانب طرف مقابل باشد.

از جمله این اصول عبارتند از:

مشخصات طرفین، عنوان کار، حقوق و مزایای تعیین شده مطابق با قانون کار و یا حقوق توافقی، تعیین ساعات و روزهای کاری، محل انجام کار، تاریخ شروع و پایان کار و به عبارتی مدت قرارداد و اطلاعاتی از این قبیل که بایستی به صورت دقیق و شفاف در قرارداد کاری ثبت گردد. یکی از موارد اهمیت عقد قرارداد در این است که چنانچه کارفرما به تعهدات خود پایبند نباشد، قرارداد عقد شده می تواند به عنوان سندی که ارتباط کاری میان کارگر و کارفرما را اثبات کند، مورد استناد قرار بگیرد.

عدم پرداخت حقوق معوقه کارگر

یکی از مشکلات رایجی که بین کارگر و کارفرما رخ می دهد، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگر است. پرداخت به موقع دستمزد و مزایای کارگر از جانب کارفرما الزامی بوده و تعلل وی در پرداخت به موقع و یا عدم پرداخت؛ عدم رعایت قانون کار و تضییع حق کارگر محسوب می شود. در چنین شرایطی کارگر حق دارد از کارفرمای خویش شکایت نموده و مطابق با قرارداد کاری، حقوق خود را دریافت نماید.

شکایت از کارفرما به دلیل بیمه نکردن کارگر

بیمه نمودن کارگر از جمله وظایف کارفرماست که بایستی از اولین روز عقد قرارداد، مشخصات کارگر را در لیست بیمه رد نماید. امتناع کارفرما از انجام این امر، حق شکایت از کارفرما را برای کارگر محیا می سازد.

اختصاص مزایایی کمتر از قانون کار برای کارگر

حقوق و مزایایی که برای کارگر تعیین می گردد بایستی مطابق با قانون کار بوده و هرگونه قصور در اعطای حقوق و امتیازات به کارگر از جانب کارفرما خلاف قانون بوده و کارگر می تواند در چنین صورتی از وی شکایت نماید. کارفرمایانی که مطابق قانون پیش نرفته و به استخدام کارگران مطابق با اصول و مزایای دلخواه خود اقدام می کنند، بدون عقد قرارداد و بدون بیمه افراد را به کار می گیرند.

شکایت از کارفرما به دلیل اخراج غیرقانونی

اخراج کارگران بنابه دلایلی از جمله تعدیل نیرو، تغییر کاربری و … مواردی از شکایات کارگران علیه کارفرمایان را شامل می شود.

کاهش حقوق پرداختی

کاهش حقوق پرداختی در مقایسه با توافق اولیه، از موارد شکایتی کارگران علیه کارفرمایان است. طرفین بایستی در ابتدای کار در مقدار حقوق به توافق برسند و بعد از کسر هزینه های مازاد که بر عهده کارفرما خواهد بود، حقوق ثابت ماهانه مشخص گردد. از جمله این هزینه های مازاد می توان به حق بیمه و مالیات نام برد. حقوق ثابت تعیین شده در صورت کسری پرداخت خلاف قانون بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

مطالبه کار بیش از حد معمول از کارگر

طبق ماده 51 قانون کار، حداکثر ساعت کاری کارگران 8 ساعت بوده و تجاوز از این حد مگر در موارد استثنا خلاف قانون است. بنابه ماهیت برخی مشاغل ضروری است که در برخی از فصول سال ساعات کاری افزایش و در برخی از فصول نیز کاهش یابد. در این صورت ساعات کاری مطابق با توافق طرفین تعیین می شود که مجموع ساعات کاری در طول هفته نباید از 44 ساعت فراتر رود. در غیر اینصورت ساعات کاری مازاد به عنوان اضافه کاری محسوب شده و مبلغی برای هر ساعت تعیین و پرداخت می شود. در این حالت نیز چنانچه کارفرما خارج از قوانین مربوط عمل نماید، کارگر می تواند علیه وی شکایت نماید.

مطالبه کار از کارگر در روزهای تعطیل

تعداد روزهای کاری در طول هفته طبق قانون کار 6 روز بوده و چنانچه کارفرما از کارگر انتظار داشته باشد که روزهای تعطیل نیز به اشتغال بپردازد؛ بایستی حقوق و مزایای روز مازاد را نیز محاسبه نموده و به عنوان اضافه کاری در نظر بگیرد.

اقدامات لازم جهت شکایت از کارفرما

مرجع قضائی رسیدگی به شکایت از کارفرما بسته به نوع شکایت متفاوت است. دادسرا، دادگستری و یا هیات حل اختلاف از جمله این مراجع اند. برای مثال مرجع ذی صلاح رسیدگی به شکایت از کارفرما به موجب عدم پرداخت حقوق و مزایا، اداره کار است که مراحل مربوط به شکایت عبارتند از:

 • ثبت نام در سامانه جامع روابط کار به آدرس اینترنتی
 • احراز هویت در سامانه
 • ثبت دادخواست بدوی در قسمت خدمات سامانه
 • تکمیل فرم دادخواست که حاوی اطلاعات شخصی، اطلاعات کاری، علت دادخواست و شرح آن است.
 • تعیین زمان و مکان جلسه سازش توسط اداره کار
 • ابلاغ زمان برگزاری جلسه از طریق پیامک به کارفرما و کارگر و مطلع ساختن آنان جهت حضور در جلسه که حدود 2 هفته بعد برگزار می شود.
 • برگزاری جلسه سازش در زمان مقرر در اداره کار و رسیدگی به دادخواست
 • ارائه دلایل و مدارک از جانب طرفین به کارشناسان جلسه
 • صدور رای

نکته: در صورتی که کارفرما در جلسه سازش حضور نیافت و یا در پایان جلسه سازشی انجام نشد؛ رسیدگی به شکایت، به جلسه هیئت تشخیص که با فاصله زمانی 2 هفته برگزار می شود، موکول می گردد که موارد زیر را شامل می شود:

 • تعیین زمان جلسه هیئت تشخیص از جانب اداره کار و ابلاغ آن به طرفین شکایت
 • بررسی مجدد شکایت و رای صادره قبلی
 • سعی در دستیابی به توافق بین کارگر و کارفرما در جلسه هیئت تشخیص

نکته: چنانچه در جلسه هیئت تشخیص نیز توافقی حاصل نشد، صدور رای نهایی به جلسه هیئت حل اختلاف واگذار شده و رسیدگی نهایی به شکایت در این جلسه انجام می شود. در این مرحله مشاوره با وکیل متخصص، برای دستیابی به نتیجه مطلوب گره گشا خواهد بود. نحوه شکایت از کارفرما بابت حقوق و دستمزد معوقه، با مراجعه به سامانه جامع روابط کار می باشد. مراحل شکایت از کارفرما بابت حقوق، ورود به سامانه، انتخاب گزینه پوشه خدمات و انتخاب ثبت دادخواست بدوی از پوشه اداره کل روابط کار است. مرجع صالح، جهت رسیدگی به این اختلاف، هیئت تشخیص و هیئت حل اختلاف اداره کار شهرستان و استان محل اشتغال می باشد.

با شروع کار در کارگاه ( شرکت )، کارگر، مستحق دریافت حقوق و مزایا در برابر کار برای کارفرما می گردد . قانون گذار نیز، برای حفظ حقوق طرفین، در سال 1369، قانون کار را تدوین و تنظیم کرده است. هر قراردادی، دارای اصول و شرایطی است که طرفین، پس از انعقاد آن، مکلف به اجرا و رعایت آن هستند.

از جمله مواردی که باید در قرارداد کار، ذکر گردد، عبارت است از: مشخص کردن نوع کار، حقوق و دستمزد ، ساعات کار، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد و سایر مواردی که طبق عرف و عادت، ایجاب می کند که در قرارداد، ذکر گردد. گاهی، با وجود ذکر میزان حقوق در قرارداد، ممکن است کارفرما، حق السعی کارگر را نپردازد. در این حالت، کارگر، برای دریافت حقوق و دستمزد معوقه خود، باید اقدامات قانونی را انجام داده که شکایت از کارفرما بابت حقوق، مرجع رسیدگی و مراحل خاص خود را دارد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا