برترین های کسب و کارفناوری اطلاعات

چرا در چرخ خیاطی در هنگام دوخت نخ زیر میریزد یا زیر پارچه جمع می شود؟

علل جمع شدن نخ زیر پارچه

در هر چرخی امکان به وجود آمدن این اشکال ممکن است که علت‌های آن به شرح ذیل است:

۱- در اثر کار زیاد با ، پرزهای نخ در بین دیسک‌های کشش نخ (پولکی) جمع شده و باعث شل شدن نخ به زیر پارچه می‌شود، در مورد وقوع این مشکل معمولاً کاربرها گردونه کشش را هرچه سفت می‌کنند یا اینکه گردونه را روی شماره‌های بالا قرار می‌دهند ایراد برطرف نمی‌شود، فقط در صورت خارج کردن پرز و نخ‌های اضافی در بین دیسک‌ها یا (پولکی) این مشکل برطرف می‌گردد.

۲- درجه گردونه کشش بالا اگر روی شماره‌های پایین باشد نخ بالا آزاد و شل به زیر پارچه رفته و باعث جمع شدن نخ زیر پارچه می‌شود. جهت شرکت در آموزشگاه خیاطی لطفا کلیک کنید

۳- سفتی بیش‌ازحد نخ ماسوره باعث جمع شدن نخ به زیر پارچه می‌شود. در این حالت نخ ماسوره روان و راحت خارج نمی‌شود و سفت است. (نکته: بخصوص اگر جنس نخ را تعویض می‌کند و ضخامت نخ تغییر می‌کند، حتماً کشش نخ ماسوره را به روش مخصوص آن کنترل کنید.)

۴- استفاده از نخ‌های نازک باعث جمع شدن نخ زیر پارچه می‌شود که می‌بایست در شروع دوخت ۱۰ سانتی‌متر دوخته که از سفتی و یا شلی کشش نخ اطمینان حاصل شود.

۵- خارج شدن کمپلتی از تنظیم که باعث جمع شدن نخ زیر پارچه می‌شود.

۶- کج بودن یا تنظیم نبودن اهرم بالابرنده میل پایه کفشک

۷- رعایت نکردن تناسب نخ، پارچه و سوزن

۸- استفاده از نخ‌های بی‌کیفیت که ضخامت یکنواختی ندارند و یا گره و پرز بسیار دارند.

(نکته: در چنین مواردی برای اطمینان می‌توان دوخت را با نخ نوع دیگری نیز آزمایش نمود.)

در این مورد برای مثال اگر پارچه ضخیمی را برای دوخت آماده کنیم و تنظیم کشش نخ همچنان برای پارچه‌های معمولی باشد و آن را تغییر ندهیم در حین دوخت نخ زیر پارچه جمع خواهد شد

 

چرا در چرخ خیاطی در هنگام دوخت نخ زیر میریزد یا زیر پارچه جمع می شود؟

تقریبا همه با این مشکل مواجه شده ایم : نخ زیر میریزد، نخ زیر پارچه جمع می شود و یا نخ زیر شل دوخته می شود. چه عواملی در ایجاد مشکل دوخت و کشش نخ دخیل هستند؟
یک دوخت خوب، دوختی است که بخیه ها یا مدل های دوخت بدون کشش پارچه، یا بدون شل بودن نخ، دقیق و یکنواخت در پی هم روی پارچه ایجاد شود.
در نتیجه نخ رو و نخ ماسوره و نحوه گره خوردن آنها با هم زیر پارچه اهمیت بسیاری دارد. در واقع کشش نخ یا میزان شدت فشاری که نخ ها به یکدیگر می رسند، بسیار مهم است. در نتیجه تمام مواردی که بر روی این کشش نخ تاثیر بگذارد، موجب می شود تا آن شدیدتر یا ضعیفتر خارج شده و درنتیجه نخ شل آمده و زیر پارچه جمع شود. یا نخ در زیر پارچه شل شل آمده و یا حتا چرخ قفل شود و سوزن حرکت نکند. در نتیجه این مشکلات عمومی بوده و برای تمام خیاطها در سراسر دنیا اتفاق می افتد. تمام مسیری که نخ بالا یا نخ قرقره از آن می گذرد و یا نخ پایین یا نخ ماسوره خارج می شود و تنظیم کشش نخ چرخ خیاطی بر اساس درجه مناسب پارچه و نخ، بر روی کشش نخ تاثیر مستقیم دارد.

 

در هر چرخی امکان بوجود آمدن این اشکال ممکن است که علتهای آن به شرح ذیل می باشد:
1-در اثر کار زیاد با چرخ خیاطی، پرزهای نخ در بین دیسکهای کشش نخ (پولکی) جمع شده و باعث شل شدن نخ به زیر پارچه میشود، در مورد وقوع این مشکل معمولا کاربرها گردونه کشش را هرچه سفت میکنند یا اینکه گردونه را روی شماره های بالا قرار میدهند ایراد برطرف نمی شود ، فقط در صورت خارج کردن پرز و نخهای اضافی در بین دیسکها یا (پولکی) این مشکل برطرف میگردد.
2-درجه گردونه کشش بالا اگر روی شماره های پایین باشد نخ بالا آزاد و شل به زیر پارچه رفته و نخ جمع میشود.
3-سفتی بیش از حد نخ ماسوره باعث جمع شدن نخ به زیر پارچه میشود. در این حالت نخ ماسوره روان و راحت خارج نمی شود و سفت است. (نکته: بخصوص اگر جنس نخ را تعویض می کند و ضخامت نخ تغییر می کند، حتما کشش نخ ماسوره را به روش مخصوص آن کنترل کنید.)
4-استفاده از نخهای نازک باعث جمع شدن نخ زیر پارچه میشود که می بایست در شروع دوخت 10 سانتی متر دوخته، که از سفتی و یا شلی کشش نخ اطمینان حاصل شود.
5-خارج شدن کمپلتی از تنظیم که باعث جمع شدن نخ زیر پارچه میشود.
6- کج بودن یا تنظیم نبودن اهرم بالابرنده میل پایه
7-رعایت نکردن تناسب نخ ، پارچه وسوزن
8-استفاده از نخ های بی کیفیت که ضخامت یکنواختی ندارند و یا گره و پرز بسیار دارند. ( نکته: در چنین مواردی برای اطمینان می توان دوخت را با نخ نوع دیگری نیز آزمایش نمود.)
در این مورد برای مثال اگر پارچه ضخیمی را برای دوخت آماده کنیم و تنظیم کشش نخ همچنان برای پارچه های معمولی باشد و آنرا تغییر ندهیم در حین دوخت نخ زیر پارچه جمع خواهد شد

منبع : سیماکده

schoolofsewing.co.uk

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا