اپلیکیشن و نرم‌افزار

70 میان‌بر کیبوردی اکسل که سرعت کارتان را بالا می‌برند

میان‌برهای عمومی اکسل

ساختن یک کارپوشه Ctrl + N ذخیره کارپوشه Ctrl + S باز کردن منوی پرینت Ctrl + P باز کردن گزینه‌های اکسل Alt, F, T باز کردن منوی راست کلید اکسل Shift + F10 حفاظت یا عدم حفاظت از کارپوشه‌ها در برابر ویرایش Alt, R, P, W حفاظت یا عدم حفاظت از کاربرگ‌ها در برابر ویرایش Alt, R, P, S

میان‌برهای مربوط به ویرایش اکسل

کپی کردن محتوای یک سلول، داده‌های انتخاب شده یا مجموعه‌ای از سلول‌ها Ctrl + C بریدن (کات کردن) محتوای یک سلول، داده‌های انتخاب شده یا مجموعه‌ای از سلول‌ها Ctrl + X چسباندن (پیست کردن) محتوای یک سلول، داده‌های انتخاب شده یا مجموعه‌ای از سلول‌ها Ctrl + V پنجره Paste Special را باز کنید Ctrl + Alt + V بازگرداندن کاری که قبلا انجام شده بود Ctrl + Z باعث تکرار آخرین فرمان اجرا شده می‌شود Ctrl + Y داده‌ها و قالب‌بندی را از سلول بالا کپی کنید Ctrl + D از Flash Fill استفاده کنید Ctrl + E تاریخ فعلی را درج کنید Ctrl + ; (Semicolon) زمان فعلی را درج کنید Ctrl + Shift + : (Colon)

میان‌برهای مربوط به ناوبری و انتخاب اکسل

انتقال به سلول Arrow key انتقال به سلول اول Ctrl + Home رفتن به آخرین سلول استفاده شده در پایین و سمت راست Ctrl + End رفتن به چپ‌ترین سلول موجود در سطر فعلی (در هنگام ویرایش یک سلول، به ابتدای آن سلول خواهید رفت) Home رفتن به دورترین سلول در بالا یا پایین همان ستون Ctrl + Arrow key به اندازه‌ی یک صفحه (تعداد سطرهای قابل مشاهده در نمایشگر) در کاربرگ به پایین یا بالا می‌رود. Page up/down به اندازه‌ی یک صفحه (تعداد ستون‌های قابل مشاهده در نمایشگر) در کاربرگ به راست یا چپ می‌رود. Alt + Page down/up رفتن به کار برگ قبلی یا بعدی Ctrl + Page down/up انتخاب یک سلول در محدوده‌ مورد نظر Shift + Arrow key جابه‌جا شدن به اندازه یک صفحه به سمت چپ یا راست Shift + Alt + Page down/up انتخاب کامل یک سطر Shift + Space انتخاب کامل یک ستون Ctrl + Space  انتخاب سطر/ستون/سلول اضافی Ctrl + Left click انتخاب همه‌ی قسمت‌های کاربرگ Ctrl + A روشن یا خاموش کردن میان‌برهای ریبون Alt حرکت کردن در بخش‌های ریبون Alt, Arrow key Find and Replace را باز کنید Ctrl + F نزدیک‌نمایی Ctrl + Alt + = (Equals) دورنمایی Ctrl + Alt + – (Minus) فعال‌سازی قابلیت End Mode End

میان‌برهای مربوط به مشاهده و گروه‌بندی اکسل

مخفی کردن سطرهای انتخاب شده Ctrl + 9 مخفی کردن ستون‌های انتخاب شده Ctrl + 0 گروه‌بندی کردن سلول‌های مد نظر Shift + Alt + Right arrow از گروه‌بندی خارج کردن سلول‌های مد نظر Shift + Alt + Left arrow

میان‌برهای مربوط به جداول و نمودارهای اکسل

جدول بسازید Ctrl + T باز کردن پنجره سبک‌های جدول Alt, H, T یک ردیف به بالا اضافه شود Alt, H, I, R یک ستون به سمت چپ اضافه شود Alt, H, I, C منوی PivotTable را باز کنید Alt, N, V جادوگر PivotTable را باز کنید Alt, D, P

میان‌برهای مربوط به قالب‌بندی اکسل

باز کردن کادر قالب‌بندی سلول Ctrl + 1 قالب‌بندی شماره عمومی را اعمال کنید Ctrl + Shift + ~ (Tilde) قالب‌بندی واحد پول را اعمال کنید Ctrl + Shift + $ (Dollar) قالب‌بندی درصد را اعمال کنید Ctrl + Shift + % (Percent) قالب‌بندی علمی را اعمال کنید Ctrl + Shift + ^ (Caret) قالب‌بندی تاریخ را اعمال کنید Ctrl + Shift + # (Hash) قالب‌بندی زمان را اعمال کنید Ctrl + Shift + @ (At) اعمال یا حذف قالب‌بندی برجسته Ctrl + B  اعمال یا حذف قالب‌بندی ایتالیک Ctrl + I چپ‌چین کردن محتوای سلول Alt, H, A, L وسط‌چین کردن محتوای سلول Alt, H, A, C راست‌چین کردن محتوای سلول Alt, H, A, R ارتفاع ردیف را تنظیم کنید Alt, H, O, H عرض ستون را تنظیم کنید Alt, H, O, W خط حاشیه پایین را اعمال کنید Alt, H, B, O خط حاشیه بالا را اعمال کنید Alt, H, B, P خط حاشیه چپ را اعمال کنید Alt, H, B, L خط حاشیه راست را اعمال کنید Alt, H, B, R خطوط حاشیه‌ی خارجی را اعمال کنید Ctrl + Shift + & (Ampersand) خطوط حاشیه‌ی خارجی را حذف کنید Ctrl + Shift + _ (Underscore) منوی خط حاشیه را باز کنید Alt, H, B یادداشت قرار دهید Shift + F2

میان‌برهای مربوط به فرمول‌های اکسل

درج فرمول جمع شدن Alt + = (Equal)  باز کردن/جمع کردن نوار فرمول Ctrl + Shift + U باز کردن کادر درج تابع Shift + F3 باز کردن ویرایشگر ویژوال بیسیک Alt + F11 پنجره ماکرو را باز کنید Alt + F8 تغییر وضعیت بین آدرس مطلق و نسبی در فرمول‌ها F4 نمایش و مخفی‌سازی فرمول‌ها در سلول ‘ + Ctrl درج پارامترهای تابع Ctrl + Shift + A درج فرمول آرایه Ctrl + Shift + Enter حذف فرمول از سلول و جایگزینی مقدار نهایی آن F9 محاسبه مجدد فرمول‌های موجود در کاربرگ‌های فعال Shift + F9 محاسبه مجدد فرمول‌های موجود در همه کاربرگ‌ها Ctrl + Alt + F9 نمایش پنجره پارامترهای تابع هنگام درج تابع Ctrl + A نام‌گذاری فرمول Ctrl + F3 نام‌گذاری فرمول بر اساس برچسب‌ها Ctrl + Shift + F3 ثبت تابع پیشنهادی در لیست تکمیل خودکار Tab
نمایش بیشتر

مجله خانواده هیلی بیلی

مجله علمی، سرگرمی هیلی بیلی علاقمند در زمینه های مختلف روز و علایق کاربران هر روز مطالب مورد علاقه خود را در این سایت به انتشار برای شما قرار میدهد.

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا