صنعت و تجارت

حوضچه تسهیل – نحوه تسهیل تصفیه فاضلاب

حوضچه تسهیل – نحوه تسهیل تصفیه فاضلاب

در استخرهای تسهیل کننده اولیه (آنهایی که فاضلاب خام دریافت می کنند) ، دو مکانیسم BOD کاهش می یابد: رسوب – مواد جامد پایدار تحت هضم بی هوازی قرار می گیرند. لایه های بالایی برای هضم مواد بی هوازی مواد جامد آلی نامحلول و محصولات محلول را اکسید می کند. مقداری از اکسیژن از طریق هوادهی سطحی فاضلاب تأمین می شود ، اما عمدتا از طریق فعالیت فتوولتائیک ریز جلبک هایی که به خوبی در حوضچه شیب رشد می کنند تأمین می شود. جلبک ها نیز به نوبه خود تقریباً کل دی اکسید کربن را از محصول نهایی متابولیسم باکتری دریافت می کنند. یک رابطه همزیستی بین باکتریهای هتروتروف و جلبکهای اتوتروف وجود دارد. در استخر تسهیل کننده ثانویه (جایی که آنچه را از استخر بی هوازی بدست می آورد) ، اولین مکانیسم (رسوب) بسیار کم است. درصد حذف BOD در هر دو نوع استخر تثبیت کننده از 70 تا 80 درصد است. عمق استخرهای تسهیل کننده از 1 متر تا 2 متر است. عمق 1.5 متر معمولاً ترجیح داده می شود. عمق کمتر از 0.9 متر باعث رشد محصولات ریشه (زیستگاه طبیعی برای تولید پشه) می شود. با توجه به فعالیت های فوتوتروفی ساختاری جلبک های حوضچه تسهیل کننده ، تغییری در غلظت اکسیژن محلول مشاهده شد. پس از طلوع آفتاب ، سطح اکسیژن محلول به تدریج به حداکثر خود می رسد. از اواسط بعد از ظهر کاهش می یابد و در شب به حداقل می رسد. مقدار اکسی فاز و تغییر pH. وقتی فعالیت جلبک در اوج باشد ، یونهای دی کربنات تجزیه می شوند و دی اکسید کربن بیشتری را در جلبک ها آزاد می کنند ، بنابراین یون های هیدروکسیل اضافی که باقی می مانند ، pH را 10 یا بیشتر افزایش می دهند. باد می وزد و مایع استخر موج می زند ، و در نتیجه توزیع یکنواختی از DO ، BOD ، باکتری ها و جلبک ها در اعماق ایجاد می شود ، بنابراین ثبات بیشتری دارد. در مواردی که اینگونه نیست ، جلبک ها در طول روز به صورت خوشه های محکم (حدود 20 سانتی متر) جمع می شوند. این پیوندها در پاسخ به تغییرات شدت نور خورشید از 50 سانتی متر برکه سازگار بالا و پایین می شوند. نمونه های جمع آوری شده از این موارد BOD ، COD و مواد جامد معلق را نشان می دهد که در واقع نمایانگر همه چیز نیستند.
منبع:
https:ezinearticles.com؟ تسهیلات-استخر — چگونه-آن-تسهیل-درمان-آب-پساب-درمان & id = 2962810

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا