صنعت و تجارت

نشانگر حجم لجن – آیا واقعاً در تصفیه فاضلاب مهم است؟

نشانگر حجم لجن – آیا واقعاً در تصفیه فاضلاب مهم است؟

در این مقاله کوتاه ، من در مورد چگونگی ارزیابی مقدار ذرات لجن فعال که در طول تصفیه فاضلاب پایین می آیند ، بحث می کنم. من همچنین مقادیری را نشان می دهم که پایداری خوب مواد معلق در لجن فعال شده را در طی تصفیه فاضلاب نشان می دهد. شاخص حجم لجن (SVI) نشان دهنده حجم اشغال شده توسط لجن غلیظ پس از لجن حاصل از نشستن به مدت نیم ساعت است. هنگام محاسبه شاخص ، فقط حجم اشغال شده توسط 1 گرم لجن در نظر گرفته می شود. این شاخص همچنین عمدتا برای ارزیابی ظرفیت رسوب ذرات در لجن فعال و همچنین توانایی پایداری انواع دیگر سیستم های تعلیق فاضلاب استفاده می شود. نوع رزوه دار باکتری در لجن فعال می تواند شاخص حجم لجن را افزایش دهد. این پدیده ، که در آن باکتری ها به افزایش مقدار شاخص کمک می کنند ، به تورم رشته ای معروف است. SVI با این موارد اندازه گیری می شود:
V اندازه گیری شده در میلی لیتر ، حجم لجن مانده به مدت نیم ساعت برای نشستن است.
Vo با l اندازه گیری می شود ، یعنی همان حجم لجن که برای اولین بار مجاز به نشستن است. و
MLSS بر حسب گرم در لیتر اندازه گیری می شود و مواد جامد معلق مخلوط با مایع را نشان می دهد. هر مقدار شاخص حجم لجن بین 35 میلی لیتر در گرم و 100 میلی لیتر در گرم قابل قبول است. جذب سدیم (SAR) در صورت تخلیه فاضلاب تصفیه نشده در مناطق سطحی ، نفوذپذیری خاک توسط یون های سدیم موجود در فاضلاب قابل تغییر است. جذب زیاد سدیم می تواند منجر به مشکلات نفوذ خاک شود. افزایش SAR همچنین می تواند احتمال حمل سدیم به سایت های تبادل کاتیونی را افزایش دهد. این را می توان با استفاده از: SAR = [Na +] / [0.5 (Ca ++ +) Mg ++]] ^ 0.5 ، جایی که Na ++ ، Ca ++ و Mg ++ وجود دارد ، انجام دهید به هزاران بیان شده است. L. / p> وقتی مقدار SAR بیشتر از 9 باشد ، نفوذ پذیری خاک تحت تأثیر قرار می گیرد. این سطح بالای سدیم برای گیاهان نیز سمی است.
منبع:
https://ezinearticles.com/؟Sellge-Volume-Index— آیا-در-تصفیه فاضلاب-واقعاً-مهم-است ؟&id=3677070>

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا