ماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی

  • پزشکیماده 529 قانون آیین دادرسی مدنی

    تعارض بین ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری

    با عنایت به حکم ماده 29 قانون مجازات اسلامی مبنی بر اینکه هرگاه بازداشت بدل از جزای نقدی توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام حبس شروع می‌شود آیا بین ماده فوق با ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری که بین مبالغ جزای نقدی تفاوت قائل شده است تعارض وجود دارد یا خیر؟ نظر هیئت عالی آنچه در ماده 529 قانون آئین دادرسی کیفری آمده است در خصوص موردی است که حکم اصلی جزای نقدی باشد اما ماده 29 قانون مجازات اسلامی نسبت به بازداشت بدل از جزای نقدی ساری و جاری است، بنابراین با توجه به تفاوت موضوع، تعارض بین دو ماده وجود ندارد. نظر اکثریت بین ماده 29 قانون مجازات اسلامی با ماده 529 از قانون آین دادرسی کیفری تعارض وجود ندارد و ماده 529 در مقام بیان کامل و توضیح ماده 29 قانون مجازات اسلامی بوده است. ماده 29 از قانون مجازات اسلامی با توجه به توضیحات مندرج متن ماده 27 از همین قانون مختص مجازات جزای نقدی بدل از حبس است اما ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مختص مواردی است که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است پس این دو ماده تعارض ندارند و هرکدام حکم خاص خود …

دکمه بازگشت به بالا