وکیل تضمینی شیراز

  • صنعت و تجارتوکیل تضمینی شیراز

    نیم عشر دولتی چقدر است؟

    نیم عشر دولتی چیست و چند درصد است؟ نیم عشر دولتی چیست؟ واژه‌ی عُشر در لغت به معنای یک دهم بوده و نیم عُشر در معنای نصفِ یک دهم به کار می‌رود. نصف یک دهم همان یک بیستم (پنج درصد) است. در دعاوی حقوقی، دادگاه برای اهدافی مانند اجرای حکم و یا صدور اجراییه، مبلغی تعیین می‌کند. این مبلغ از هزینه‌ی دادرسی جدا بوده و با آن متفاوت است. هزینه‌ی دادرسی مربوط به اموری است که در راستای رسیدگی به پرونده انجام می‌شوند. هزینه اجرایی عبارت است از نیم عشر اجرائی و حق مزایده، نیم عشر و یا حق اجرا حقی است به صورت پول، که دولت از بابت اجرائیه اسناد رسمی می گیرد که میزان آن پنج درصد مبلغ مورد اجرا می باشد. جهت کسب مشاوره در این خصوص با بهترین وکیل در شیراز تماس بگیرید. نیم عشر دولتی باید توسط چه کسی پرداخت شود؟ نیم عشر دولتی مربوط به اجرای امور حکم است. نیم عشر باید از طرف محکوم، به دادگاه پرداخت شود.اگر محکوم از تاریخ اجرا ظرف مدت 10 روز طلب خود را پرداخت کند نیم عشر اجرائی تعلق نمی گیرد. مطابق 181 قانون ثبت حق اجرا نیم عشراست و از کسی که اجرائیه علیه اوست اخذ …

دکمه بازگشت به بالا